Chuyên Viên Phối Màu & Vật Liệu Sản Phẩm

9cv9
  • Post Date: April 15, 2020
  • Apply Before: April 24, 2024
  • Applications 0
  • Views 65
Job Overview

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1 Nghiên cứu, phối màu, vật liệu cho các sản phẩm mới
2 Đảm bảo phát triển đa dạng, mở rộng kỹ thuật phối màu và vật liệu

II CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
1 Phối hợp với các thành viên trong nhóm để tạo ra các sản phẩm mô hình nhỏ, đồ chơi sở thích (figure, designer toy..)
2 Tiếp nhận và phối màu cho mẫu.
3 Làm qui trình vẽ sản phẩm, và bàn giao qui trình cho các phòng ban có liên quan.
4 Nghiên cứu loại màu, vật liệu và kĩ thuật mới để hoàn thiện sản phẩm.

Requirement

– Tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, kiến trúc là một lợi thế
– Có khả năng vẽ tay, thể hiện được ý tưởng bằng hình vẽ.
– Có khả năng cảm màu, phối màu.
– Đã từng chơi mô hình và sơn mô hình, làm đồ thủ công mỹ nghệ là một lợi thế
– Biết sử dụng Photoshop.

Skills

Photoshop, 1 year
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.