Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

This job has been Expired
e-call
  • Post Date: June 4, 2019
  • Applications 0
  • Views 39
Job Overview

– Cài đặt, kiểu dáng, kiểu dáng và thiết kế của bạn.
– Lý lý và Truyền tải về cơ sở dữ liệu.
– Theo cơ sở dữ liệu và tính năng của cơ sở dữ liệu.
– Phần cứng và phần mềm và phần mềm cơ sở dữ liệu.
– Phần mềm và phần mềm và phần mềm.
– Tham gia đến khai báo của chúng tôi.
– Vận hành và cuối cùng là các máy tính và dữ liệu.
– Bộ phần mềm của chúng tôi được sử dụng.

Job Detail
  • Max Gross Salary (USD)1,501 - 2,000
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.