Fresher/Junior Developer in Hanoi

This job has been Expired
Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện
Job Overview

 Phát triển ứng dụng Web, Apps theo yêu cầu của khách hàng

– Phát triển các dịch vụ viễn thông.

– Làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan.

– Tham gia phân tích yêu cầu, phát triển dự án từ đầu theo mô hình chuẩn.

– Hỗ trợ vận hành các hệ thống hiện tại.

– Được đào tạo, hướng dẫn bởi các leader có kinh nghiệm

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.