Kỹ sư lập trình phần mềm (PHP/Java/NodeJS)

This job has been Expired
Job Overview

 

       

                            YÊU CẦUCÔNG VIỆC/ REQUIREMENTS

                                                         Các ứng viên chưa có kinh nghiệm hoặc đã có kinh nghiệm đều có thể ứng tuyển.

Job Detail
  • Max Gross Salary (USD)<1,000
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.