Solution Developer (Python, SQL, .NET)

This job has been Expired
Law and Co Ltd.
 • Post Date: August 21, 2019
 • Applications 0
 • Views 158
Job Overview

Chi tiết công việc: 

 • Hỗ trợ triển khai giải pháp, chiết xuất dữ liệu sử dụng SQL
 • Phát triển giải pháp chấm điểm tín dụng (credit scoring) sử dụng công nghệ AI
 • Hỗ trợ vận hành giải pháp trong môi trường Production
 • Tạo ra và thực hiện các test case để kiểm thử các chức năng trước khi triển khai

Yêu cầu: 

 • Cử nhân Công nghệ thông tin hoặc Khoa học máy tính
 • Có kỹ năng tốt về SQL, Python và/hoặc .NET
 • Có kinh nghiệm trong hệ thống ngân hàng (ưu tiên)
Job Detail
 • Max Gross Salary (USD)<1,000
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.