• image

  [HCM] Machine Learning Engineer

  • Posted 2 days ago
  • SkillGolang, Machine Learning, Python
  • LocationHo Chi Minh City, Vietnam

  Our client is working on a new platform which will empower a wave of innovation in the sports world, allowing...

  Read more
 • image

  Frontend Engineer

  • Posted 3 days ago
  • SkillAndroid, CSS, Javascript, React Native
  • LocationHo Chi Minh City, Vietnam

  Job OverviewOur client is one of the world’s largest sporting ecosystems from USA providing a sports data analytics platform via the...

  Read more
 • image

  Full Stack Engineer

  • Posted 3 days ago
  • SkillGit, Golang, NodeJS
  • LocationHo Chi Minh City, Vietnam

  Our client is one of the world’s largest sporting ecosystems from USA providing a sports data analytics platform via the power...

  Read more
 • image

  Junior React Native

  • Posted 4 days ago
  • SkillGit, React Native
  • LocationHanoi, Vietnam

  Mô tả công việc:– Xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin địa điểm du lịch, những feedback của khách du...

  Read more
 • image

  Senior PHP

  • Posted 4 days ago
  • SkillCSS, HTML, Laravel, MySQL, PHP
  • LocationHanoi, Vietnam

  Mô tả công việc:- Phát triển các dự án cho khách hàng Nhật... về hệ thống thương mại điện tử, bảo...

  Read more
 • image

  Lập Trình Viên Senior PHP

  • Posted 5 days ago
  • SkillPHP
  • LocationHanoi, Vietnam

  Công việc:- Trải nghiệm từ đầu quá trình khai phá của hệ sinh thái giáo dục đầu tiên tai Việt...

  Read more